14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (2023)

Chad ja Rick ovat onnistuneesti sisällyttäneet La Cantinan ja ovat valmiita antamaan kantaosakkeet itselleen ja äskettäin rekrytoiduille sijoittajille.Tuotot käytetään uusien paikkojen avaamiseen.Yhtiön yrityskirjaus osoittaa, että sen kantaosakkeen nimellisarvo on 1,50 dollaria osakkeelta.Kun osake myydään sijoittajille, sitä myydään hyvin harvoin nimellisarvolla.Useimmiten osakkeet annetaan arvolla, joka on yli par.Tätä kutsutaan osakekannan liikkeeseenlaskupalkkiona.Varastossa ilman nimellisarvoa, jolle on annettu ilmoitettua arvoa, käsitellään hyvin samalla tavalla kuin osake, jolla on nimellisarvo.

Varastossa voidaan antaa vastineeksi käteisellä, omaisuudella tai palveluille.Esimerkiksi sijoittaja voisi antaa toimitusauton vastineeksi yrityksen osakkeista.Toinen sijoittaja voisi maksaa juridisia palkkioita vastineeksi osakkeista.Yleinen sääntö on tunnustaa osakekannan vastineeksi saatu omaisuuserän käypä markkina -arvo.

Tyypilliset kantakaupat

Yhtiö aikoo myöntää suurimman osan osakkeista vastineeksi käteisellä ja muilla osakkeilla vastineeksi keittiövälineistä, jotka yksi uusista sijoittajista tarjoaa yhtiölle.Kahta yleistä tilinpääoman osakeosassa käytetään osakkeiden myöntämisessä-yleistä osaketta ja lisämaksua pääomaa kantaosakkeelta.Kantaosuus koostuu liikkeeseen laskettujen kantaosakkeiden kaikkien osakkeiden nimellisarvosta.Lisäksi maksettu pääomakantaosakkeista koostuu osakekannan myöntämisestä osakkeen nimellisarvosta saatujen tulojen ylimäärästä.Kun yrityksellä on useampi kuin yksi osakekurssi, se pitää yleensä erillisen ylimääräisen maksetun pääomantilin jokaisesta luokasta.

Kantaosakkeen myöntäminen nimellisarvolla vastineeksi käteisellä

Kun yritys antaa uuden osakekannan käteisellä, varat kasvavat veloituksella ja osaketilit kasvavat luottoluokituksella.Havainnollistaakseen, että La Cantina antaa 8000 kantaosakketta sijoittajille 1. tammikuuta käteisellä, kun sijoittajat maksavat käteisellä 21,50 dollaria osakkeelta.Vastaanottava käteisvaro on 172 000 dollaria.

8000osakkeet×21,50 dollaria=172 000 dollaria8000osakkeet×21,50 dollaria=172 000 dollaria

Kauppa aiheuttaa käteisvarojen kasvattamisen (veloitus) vastaanotetulle käteisvarolle.Kanta osaketili kasvaa (luotto) luotolla liikkeeseen laskettujen 8000 osakkeen nimellisarvosta: 8000 × 1,50 dollaria tai 12 000 dollaria.Ylimääräinen nimellisarvo vastaanotettu ylimääräinen ylimääräinen maksullisessa pääomassa kannetilalta.Koska osakkeet annettiin 21,50 dollarilla osakkeelta, ylimääräinen osakkeen nimellisarvo 20 dollaria (21,50 dollaria-1,50 dollaria) kerrottuna osakkeiden lukumäärällä, joka on annettu lisämaksun pääoman saavuttamiseksi kantaosakkeista.

(21,50 dollaria-1,50 dollaria-A×8000=160 000 dollaria(21,50 dollaria-1,50 dollaria-A×8000=160 000 dollaria

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (1)

Kantaosakkeen myöntäminen nimellisarvolla vastineeksi omaisuudelle tai palveluille

Kun yritys antaa kiinteistöjen tai palveluiden osakkeita, yhtiö lisää omaisuustiliä veloituksella ja vastaavat osaketilit hyvityksillä.Vaihtossa saatu omaisuus - kuten maalle, laitteille, laitteille, varastoille tai yrityksille tarjotuille palveluille, kuten lailliset tai kirjanpitopalvelut - on kirjattu osakekannan tai vastaanotettujen omaisuuden tai palvelujen käyvään markkina -arvoon, sen mukaan, kumpi on selvemminmääritettävissä.

Oletetaan, että La Cantina antaa 2 000 osaketta valtuutetusta kantaosakkeesta vastineeksi asianajajan tarjoamista juridisista palveluista.Oikeudellisten palvelujen arvo on 8 000 dollaria, mikä perustuu summaan, jonka asianajaja veloittaa.Koska La Cantinan osakekannalla ei ole aktiivisesti kauppaa, omaisuuserä arvostetaan oikeudellisten palvelujen helpommin määritettävään markkina -arvoon.La Cantinan on tunnustettava oikeuspalvelujen markkina -arvo 8000 dollarin korotuksena laillisten palvelujen kustannustilille.Samoin kuin käteisellä liikkeeseen laskettu osakekanta, kanta -osaketiliä korotetaan liikkeeseen lasketun osakekannan nimellisarvolla, 1,50 dollaria × 2 000 osaketta tai 3 000 dollaria.Oikeudellisten palvelujen arvon ylitys osakkeen nimellisarvosta näyttää korotuksena (luotto) ylimääräiselle maksetulle pääomalle kanta-osaketililtä:

8000 dollaria-3000 dollaria=5000 dollaria8000 dollaria-3000 dollaria=5000 dollaria

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (2)

Juuri molempien sijoitusten liikkeeseenlaskun jälkeen osakepääomatili, kantaosakkeet, heijastaa liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaisarvoa;Tässä tapauksessa 3 000 dollaria + 12 000 dollaria tai yhteensä 15 000 dollaria.Nir-arvon ylimääräiset määrät kertyy lisämaksuun pääomaa kanta-osaketililtä 5000 dollaria + 160 000 dollaria tai 165 000 dollaria.Osa tasetta pääomaosasta heti La Cantinan kahden osakekannan liikkeeseenlaskun jälkeen heijastavat kanta -osakeyhtiön liikkeeseenlaskuja, kuten esitetäänKuva 14.4.

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (3)

Kuva14.4 Osittaisen osakkeenomistajan pääoma La Cantinalle.(Määritys: Copyright Rice University, OpenStax, CC BY-NC-SA 4.0 -lisenssi)

Ei-parin kantaosakkeet, joilla on ilmoitettu arvo

Kaikilla osakkeilla ei ole nimellisarvoa, joka on määritelty yhtiön peruskirjassa.Useimmissa tapauksissa hallitus on ilmoittanut, että hallintoneuvosto on antanut ilmoitetun arvon, josta tulee laillinen pääoman arvo.Varastossa, jolla on ilmoitettu arvo, käsitellään ikään kuin ilmoitettu arvo on nimellisarvo.Oletetaan, että LA Cantinan 8000 osaketta 1. kesäkuuta annettu 21,50 dollarilla annettiin 1,50 dollaria, eikä nimellisarvolla.Vastaanottava käteinen kokonaismäärä on edelleen 172 000 dollaria (8 000 osaketta × 21,50 dollaria), joka kirjataan kasvun (veloitukseksi) käteisellä.Kanta osaketili kasvaa hyvityksellä liikkeeseen laskettujen 8000 osakkeen ilmoitetusta arvosta: 8000 × 1,50 dollaria tai 12 000 dollaria.Ylimääräinen ylimääräinen arvo ilmoitetun arvon yli maksetussa pääomassa on 160 000 dollaria, joka perustuu 21,50 dollaria osakkeelta 21,50 dollaria vähemmän, kun ilmoitettu arvo on 1,50 dollaria tai 20 dollaria, aikoo 8000 osaketta:

(21,50 dollaria-1,50 dollaria-A×8000=160 000 dollaria(21,50 dollaria-1,50 dollaria-A×8000=160 000 dollaria

Tapahtuma näyttää identtiseltä paitsi selitystä.

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (4)

Jos La Cantinan kantaosakkeen 8000 osaketta ei olisi ollut, eikä ilmoitettua arvoa ei ollut annettu, 172 000 dollaria veloitetaan käteisellä, ja kantaosaketilin lisäys vastaavasti 172 000 dollaria.Ylimääräiselle maksulliselle pääomatilille ei anneta merkintää, koska se on varattu osake-määrille, jotka ovat yli tai ilmoitettuja arvoja.Merkintä ilmestyisi seuraavasti:

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (5)

Antamalla ensisijainen osake

Muutamaa kuukautta myöhemmin Chad ja Rick tarvitsevat ylimääräistä pääomaa verkkosivuston kehittämiseksi online -läsnäolon lisäämiseksi ja kaikkien 1000 yhtiön valtuutetun etuoikeutettujen osakkeiden myöntämiseksi.5%, 8 dollarin nimellisarvo, ensisijaiset osakkeet myydään 45 dollarilla.Kassatili kasvaa veloituksella 45 dollarin 1 000 osakkeella tai 45 000 dollarilla.Ensisijainen osaketili kasvaa ensisijaisen osakkeen nimellisarvoon, 8 kertaa 1 000 osaketta tai 8 000 dollaria.Lyönnit 45 dollaria osakkeelta yli 8 dollarin nimellisarvosta, 1000 osaketta, hyvitetään lisämaksun pääoman lisäyksen korotukseksi ensisijaisesta osakekannasta, mikä johtaa 37 000 dollarin luottoon.

(45 dollaria-8 dollaria-A×1000=37 000 dollaria(45 dollaria-8 dollaria-A×1000=37 000 dollaria

Lehden merkintä on:

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (6)

Kuva 14.5Näyttää, mitä taseen pääoman osa heijastuu ensisijaisen osakkeen myöntämisen jälkeen.

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (7)

Kuva14.5 Osittaiset osakkeenomistajien pääoma La Cantinalle.(Määritys: Copyright Rice University, OpenStax, CC BY-NC-SA 4.0 -lisenssi)

Huomaa, että yhtiö esittelee ensisijaisen osakkeen ennen kantaosakkeita taseessa osakeosassa, koska ensisijaisella osakekannalla on etusija verrattuna selvitystilaan.GAAP edellyttää, että jokainen tässä osassa näkyvä osakekannan luokka sisältää useita kohteita, jotka on paljastettava vastaavien tilinimien kanssa.Vaadittavat esineet paljastavat: ovat:

 • Par- tai ilmoitettu arvo
 • Valtuutettujen osakkeiden lukumäärä
 • Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä
 • Osakkeiden lukumäärä
 • Jos parempana osake, osinkokorko

Kassavarasto

Joskus yritys päättää ostaa oman osakekannansa markkinoilta.Näitä osakkeita kutsutaan valtiovarainministeriöksi.Yhtiö voi ostaa oman jäljellä olevan osakkeensa monista mahdollisista syistä.Se voi olla strateginen liikkumavara estää toista yritystä hankkimasta enemmistöä tai estämään vihamielisen haltuunoton.Osto voi myös luoda kysyntää osakkeille, mikä puolestaan nostaa osakekannan markkinahintaa.Joskus yritykset ostavat takaisin osakkeita, joita käytetään työntekijöiden osakeoptioihin tai voitonjako-suunnitelmiin.

Ajatella sitä

Walt Disney ostaa takaisin varaston

SeWalt Disney Companyon jatkuvasti käyttänyt suuren osan kassavirtoistaan ostaessaan omaa osakekantaa.MukaanMotley Fool, mikäWalt Disney CompanyOsti takaisin 74 miljoonaa osaketta pelkästään vuonna 2016.LueMotley Fool -artikkelija kommentoi muita vaihtoehtojaWalt Disneyon joutunut saamaan rahoitusta.

Valtiovarainministeriön hankkiminen

Kun yritys ostaa valtiovarainministeriötä, se heijastuu Contra -pääomatilillä olevaan taseeseen.Contra -osaketilillä valtiovarainministeriön osakkeilla on velkasaldo kuin muiden osaketilien normaalin luotto -saldon sijaan.Valtiovarainministeriön kokonaiskustannukset vähentävät kokonaispääomaa.Aineistossa valtiovarainministeriö tarkoittaa, että yritys omistaa osakkeet itsestään.Osan omistaminen itsestä ei kuitenkaan ole mahdollista.Valtiovarainministeriöillä ei ole perusosakkeiden perusoikeuksia, koska ne eivät ole jäljellä.Osingoja ei makseta valtiovarainministeriöistä, ne eivät tarjoa äänioikeuksia, eivätkä he saa osuutta varoista yhtiön selvitystilassa.Valtiovarainministeriön osakekannan - kustannusmenetelmän - kustannusmenetelmän -, joka on nimellisarvomenetelmä, joka on edistyneempi kirjanpito -aihe, on mahdollista ottaa huomioon kaksi menetelmää.Kustannusmenetelmä on nimetty niin, koska valtiovarainministeriön osakekannan määrä edustaa milloin tahansa valtiovarainministeriön osakkeiden lukumäärää, joka on maksettu kunkin valtiovarainministeriön hankkimiseksi maksettujen alkuperäisten kustannusten.

Oletetaan, että Duratechin ensimmäisen vuoden nettotulot olivat 3 100 000 dollaria ja että yhtiöllä on 12 500 osaketta osaketta.Toukokuun aikana yhtiön hallitus valtuuttaa 800 yhtiön oman osakekannan osakkeen takaisinosan valtiovarainministeriön osakkeiksi.Jokainen yhtiön kantaosakkeen osake myy 25 dollaria avoimilla markkinoilla 1. toukokuuta, päivämäärä, jolloin Duratech ostaa osakkeen.Duratech maksaa osakekannan markkinahinnan 25 dollaria osakkeelta, jotka ovat ostaneet 800 osaketta, kokonaiskustannuksella 20 000 dollaria.Seuraava päiväkirjamerkintä kirjataan kassavaraston hankintaan kustannusmenetelmällä.

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (8)

Vaikka yritys ostaa osakkeita, ostosta ei tunnusteta omaisuus.Yhteisö ei voi omistaa osaa itsestään, joten omaisuutta ei hankita.Välittömästi oston jälkeen taseen osakeosa (Kuva 14.6;

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (9)

Kuva14.6 Duratechin taseesta osittaiset osakkeenomistajien osakeosa.Valtiovarainministeriön oston jälkeen osakkeenomistajien osakeosa on esitetty vähennystenä kokonaismäärän omistajien pääomasta.(Määritys: Copyright Rice University, OpenStax, CC BY-NC-SA 4.0 -lisenssi)

Huomaa osittaisessa taseena, että kantaosakkeiden lukumäärä on jäljellä muutoksia, kun valtiovarainministeriöt tapahtuvat.Aluksi yhtiöllä oli 10 000 kantaosakkeet ja jäljellä oleva.800 takaisinostoosaa ei enää ole jäljellä, mikä vähentää kokonaismäärää 9 200 osakkeeseen.

Käsitteet käytännössä

Valtiovarainministeriön osakekannan ilmoittaminen Nestlé Holdings -konsernille

Nestlé Holdings -ryhmämyy useita suuria tuotemerkkejä ruoka- ja juomia myösGerber-Ripustettu-PurinajaLaiha.Yhtiön osakkeenomistajien oman pääoman lausunto osoittaa, että se alkoi 990 miljoonalla Sveitsin frangilla (CHF) valtiovarainministeriön osakkeissa vuoden 2016 alussa. Vuonna 2017 se osti ylimääräiset osakkeet kustannuksilla 3 547 miljoonaa CHF: ää, nostaen kokonaisvaltion osakkeensa 4 537: eenMiljoona CHF vuoden 2017 lopussa, pääasiassa osakkeenosto-ohjelman takia.10

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (10)

Valtiovarainministeriön uudelleen julkaiseminen edellä kustannukset

Hallinta ei yleensä pidä valtiovarainministeriötä ikuisesti.Yhtiö voi myydä valtiovarainministeriön kustannuksin, yli kustannukset, alle kustannukset tai siirtyä eläkkeelle.Jos La Cantina julkaisee 100 valtiovarainministeriön osakkeita kustannuksin (25 dollaria osakkeelta) 3. heinäkuuta, 100 osakkeen alkuperäisen oston kääntäminen kirjataan.Tällä on omaisuuserän, käteisvarojen lisääminen veloituksella ja vähentämällä valtiovarainministeriön osaketilin luotolla.Jokaisesta valtiovarainministeriöstä maksetut alkuperäiset kustannukset, 25 dollaria, kerrottuna 100 myytävänä olevalla osakkeella tai 2 500 dollarilla.Lehden merkintä, joka tallentaa tämän valtion osakkeiden myynnin kustannuksin, on:

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (11)

Jos valtiovarainministeriö myydään hintaan, jonka hinta on korkeampi kuin sen alkuperäinen ostohinta, yritys veloittaa kassatilille käteisvarojen määrän, vähentää valtiovarainministeriön osakekannan luottoa myytävien valtiovarainministeriön kustannuksista ja hyvityksetMaksullinen pääoma valtiovarainministeriöltä.Vaikka ero - myyntihinta vähemmän kustannuksia - näyttää kuin voitto, sitä pidetään lisäpääomana, koska voitot ja tappiot johtuvat vain taloudellisten resurssien (varojen) luovuttamisesta.Valtiovarainministeriö ei ole omaisuus.Oletetaan, että 1. elokuuta La Cantina myy vielä 100 osaketta valtiovarainministeriöistään, mutta tällä kertaa myyntihinta on 28 dollaria osakkeelta.Käteistiliä korotetaan myyntihinta, 28 dollaria osakkeelta, kun osakkeiden lukumäärä myydään 100, kokonaisvelvollisuudesta 2 800 dollarin käteisellä.Valtiovarainministeriön osaketili laskee 100 myydyn 100 × 25 dollarin osakkeen kustannuksella 2 500 dollaria, samoin kuin myynnissä kustannuksin.Ero kirjataan 300 dollarin luotona ylimääräiselle maksetulle pääomasta valtiovarainministeriöistä.

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (12)

Valtiovarainministeriön uudelleen julkaiseminen alle kustannukset

Jos valtiovarainministeriön osake julkaistaan uudelleen hinnalla alle kustannuksen, jälleenmyynnistä saadun käteisvarojen ja valtiovarainministeriön alkuperäisten kustannusten väliseen eroon käytetty tili riippuu maksetun pääoman saldosta valtiovarainministeriön osaketililtä.Kaikki tässä tilissä olevat saldo ovat hyvitys.Kauppa vaatii veloituksen maksetulle pääomalle valtiovarainministeriön osaketililtä saldon laajuudessa.Jos kauppa vaatii maksetun pääomatilin saldoa suurempaa veloitusta, valtiovarainministeriön kustannusten ja sen myyntihintaan liittyvät lisäerot kirjataan alennuksen alenemiseksi veloituksena.Jos valtiovarainministeriön osaketililtä maksetussa ylimääräisessä pääomassa ei ole saldoa, koko veloitus vähentää kerättyjä voittoja.

Oletetaan, että 9. lokakuuta La Cantina myy vielä 100 osaketta valtiovarainministeriöistään, mutta tällä kertaa 23 dollaria osakkeelta.Käteisvarojen myyntihinnat korotetaan 23 dollaria osakkeelta, kun osakkeiden lukumäärä myydään 100, kokonaisvelvollisuudesta 2 300 dollarin käteisellä.Valtiovarainministeriön osaketili laskee 100 myydyn 100 × 25 dollarin osakkeen kustannuksella, kokonaisluottoa 2 500 dollaria.Ero kirjataan 200 dollarin veloituksena ylimääräiselle maksetulle pääomalle valtiovarainministeriön osaketililtä.Huomaa, että tämän tilin saldo 1. elokuuta alkaen oli 300 dollaria, mikä riitti 200 dollarin veloituksen korvaamiseen.Tapahtuma tallennetaan seuraavasti:

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (13)

Valtiovarainministeriöillä ei ole vaikutusta valtuutettujen tai liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärään.Koska valtiovarainministeriöillä ei ole jäljellä olevia osakkeita, jokainen valtiovarainministeriöt vaikuttavat jäljellä olevien osakkeiden määrään.Yritys voi myös ostaa oman osakkeensa ja siirtyä eläkkeelle.Eläkkeellä oleva osake vähentää liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrää.Kun osake hankitaan eläkkeelle siirtymistä varten, osake on poistettava tileistä siten, että sitä ei ilmoiteta taseessa.Tase ilmestyy ikään kuin osaketta ei koskaan annettu.

Sinun vuorosi

Osakkeenomistajien pääoman ymmärtäminen

Wilson Enterprises raportoi seuraavien osakkeenomistajien pääoman:

14.2 Analysointi ja kirjaa osakekannan liikkeeseenlasku- ja hankinta - kirjanpidon periaatteet, osa 1: Tilinpäätös |OpenStax (14)

Kuva14.7 Wilson Enterprises, Inc., Taseen osakepääomaosasto 31. joulukuuta 2020 päättyneelle kuukaudelle. (Attribution: Copyright Rice University, OpenStax, CC BY-NC-SA 4.0 -lisenssillä)

Esitetyn osittaisen tason perusteella vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Millä hinnalla jokainen osuus ostettiin valtiovarainministeriön osakkeista?
 2. Mikä heijastuu ylimääräisellä maksettuun pääomatiliin?
 3. Miksi liikkeeseen laskettujen kantaosakkeiden ja jäljellä olevien osakkeiden välillä on ero?

Ratkaisu

A. 240 000 dollaria ÷ 20 000 = 12 dollaria osakkeelta.B. Markkinahinnan ja nimellisarvojen välinen ero osakkeen myöntäessä.C. Valtiovarainministeriö.

FAQs

Does OpenStax have answers? ›

If you are looking for the Student Solutions for your book, they will be located either at the end of your book under "Answer Key" or on your book's "Student Resources" tab on openstax.org (if a solution manual has been created for your textbook).

Is OpenStax reliable? ›

Is OpenStax content high quality? Yes! OpenStax textbook projects are developed and peer-reviewed by educators to ensure they are readable and accurate, meet the scope and sequence requirements of each course, are supported by instructor ancillaries, and are available with the latest technology-based learning tools.

How can I find free textbooks online? ›

33 Places to Find Free College Textbooks Online
 1. Internet Archive. Internet Archive is a not-for-profit library that contains millions of e-books, software, music, and so much more — all for free. ...
 2. Bookboon. ...
 3. Project Gutenberg. ...
 4. Library Genesis. ...
 5. Mobilism. ...
 6. OpenStax. ...
 7. OpenEd. ...
 8. BioRxiv.
May 5, 2023

Is OpenStax good for calculus? ›

The book is very practical with tons of examples to help you understand the concepts. It's often hard to find a good calculus book. This book tells you everything you need and gets straight to the point.

What website gives free textbook answers? ›

StudySmarter provides expert verified solutions and high-quality explanations for thousands of textbooks completely for free.

Is OpenStax free? ›

OpenStax textbooks are available as FREE downloads in PDF, Web, and EPUB formats. The textbooks are 100 percent free, Peer-Reviewed, and Openly Licensed.

Is open textbook library legit? ›

Open textbooks are licensed by authors and publishers to be freely used and adapted. Download, edit and distribute them at no cost. Now offering 1261 open textbooks, the Open Textbook Library is supported by the Open Education Network.

What is OpenStax used for? ›

OpenStax (formerly OpenStax College) is a nonprofit educational technology initiative based at Rice University. Since 2012, OpenStax has created peer-reviewed, openly-licensed textbooks, which are available in free digital formats and for a low cost in print.

Is textbook smart legit? ›

Canadian started and owned, Textbook Smart is one of the best places to go to find textbooks for a fair price. The biggest draw for Textbook Smart is their breakdown of where and for how much you can buy a textbook.

Is Library Genesis legal? ›

No, Libgen is not legal, and using Libgen may open you up to legal ramifications.

Are free textbook sites legal? ›

Downloading textbooks infringes on their copyright

A textbook is just like a copyrighted song or movie that is illegally downloaded online. That's to say, downloading a textbook infringes on its copyright protection by duplicating and distributing it online without the creator's permission.

Is downloading from Zlibrary safe? ›

Is Z library safe to download? According to the user experience, the Z library is safe to download. But the issue is the works that are not permitted by law. It recommends using the Calibre app, which allows you to open these files and convert them to other formats.

Is college calculus hard? ›

Calculus is expected to be difficult; it should not be impossible. But, too often, this course becomes a gatekeeper that pushes students out of careers in science, technology, engineering and math — or STEM — fields, especially women and marginalized students.

What is the hardest high school calculus? ›

What is the Hardest Math Class in High School? In most cases, you'll find that AP Calculus BC or IB Math HL is the most difficult math course your school offers. Note that AP Calculus BC covers the material in AP Calculus AB but also continues the curriculum, addressing more challenging and advanced concepts.

Is it OK to take calculus in college? ›

Most STEM majors take calculus their first year of college, though over 75% of students enrolled in an introductory college calculus course took the subject in high school as well. The pressure to succeed in calculus is even greater in college than in high school.

How do I find the answers to a textbook question? ›

8 textbook solution options
 1. Solution manuals. Printed solution manuals offer a distinct advantage over most digital options: they're authored and published by the same people who write textbooks, so the solutions are accurate. ...
 2. Chegg Study. ...
 3. Slader. ...
 4. Course Hero. ...
 5. OneClass. ...
 6. Bartleby. ...
 7. Crazy For Study. ...
 8. ScholarOn.

What app has all the answers to the textbooks? ›

Slader offers millions of step-by-step solutions to all the questions in the most popular textbooks in middle school, high school, and college. Math homework answers, Science homework answers, Spanish, History, Economics, and more! Slader's got your back. And it's all FREE!

Why is OpenStax free? ›

Our textbooks come with free perpetual access because we want to see a world where anyone can learn anything, without restriction. Simply put, the OpenStax team is committed to improving access to education for everyone. We do that by making free, high-quality, peer reviewed textbooks and very low cost courseware.

Why do some textbooks not have answers? ›

Perhaps the main reason is that including solutions in a textbook would add many many pages to a book that might already be very long. Including detailed solutions also takes some effort. And also, there is not always one solution.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 03/09/2023

Views: 5711

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.